Hur viktiga är de kreativa tävlingarna?

6 januari, 2017

Vi vill sälja och bygga lönsamma relationer – byråerna vill bara vinna Guldägg. Jo, så kan det låta ibland, men oavsett drivkrafter är kreativ reklam lönsam. Läs artikeln där Gunilla Bergh intervjuas om kreativa tävlingars betydelse i byråvalsprocesser