Utbildning

Behöver ni en enskild föreläsning, en inspiration på kickoffen eller en omfattande utbildning med certifiering för enskilda medarbetare eller för en grupp? Vi har en lång och gedigen erfarenhet av utbildningar och föreläsningar inom många områden av marknadskommunikation, både internationellt och i Sverige. Gunilla Bergh är en av Sveriges mest erfarna och flitigast anlitade föreläsare för marknadskommunikatörer.

Gunilla grundade även diplomutbildningen Produktionsledning/Operativ projektledning på Berghs School of Communication.

Exempel på utbildningar och föreläsningar som vi erbjuder:

 • Upphandling
 • Idéinförsäljning
 • Att argumentera och motivera kreativa idéer
 • Bra reklam för små budgetar
 • Kampanjplanering
 • Effektiva briefer
 • Effektivare korrekturhantering

Certifierad kommunikationsköpare

Ett lyckat samarbete med byrån handlar inte bara om slutresultatet. Ett lyckat slutresultat handlar däremot undantagslöst om ett lyckat samarbete. Engage Marketing är Sveriges ledande utbildare av kommunikationsköpare. Vi utbildar och certifierar kommunikationsköpare så att de självständigt och professionellt kan beställa kreativa tjänster och bli en riktigt bra samarbetspartner med sina byråer. Ofta sker utbildningen i samarbete med både marknadsledning och personalavdelning.

 • Arbetsprocess
 • Förutsättningar för ett lyckat brand team
 • Debiteringsmodeller
 • Kostnadsbedömning
 • Korrekturhantering
 • Briefer
 • Att bedöma kreativa lösningar

Kontakt

gunilla_vd

Gunilla Bergh

+46 705 640 641
CWL liten bild

Christina Wihlner Lentell

+46 70 7302433