Byråval

Idag är det mer komplext än någonsin att vara köpare av kommunikation. Disciplinerna överlappar varandra och branschglidningen är ett faktum som gör det allt svårare att navigera och hitta rätt i byråbranschen.

Engage Marketing är Nordens ledande byråvalskonsulter. Varje år träffar, analyserar och utvärderar vi över hundra byråer inom alla discipliner. Det gör att vi har en unik och aktuell bild av hur byråbranschen ser ut just nu. Vi genomför byråupphandlingar inom alla kommunikationsdiscipliner, från fullservicebyråer till mycket smala specialistbyråer. Vi är även specialister på mediebyråupphandlingar, en disciplin som har mycket speciella förutsättningar för att bli rätt och bra.

Vi har utvecklat en väl beprövad och systematiserad metod som kvalitetssäkrar hela upphandlingsprocessen. Behovsanalysen, kravprofilen och utvärderingskriterier är transparenta och konsekvent analyserade i varje fas. Hela arbetet dokumenteras väl i en utförlig rapport.

Byråaudits

Ibland är det inte en ny byrå man behöver, utan en översyn av befintliga samarbeten. Vi hjälper dig att utvärdera dina konsultrelationer, identifiera förbättringspotentialer och genomföra förändringar.

  • Utvärdering av byråns leveranser
  • Utvärdering och benchmarking av prisnivåer
  • Analys av befintliga avtal och förslag på justeringar
  • Utvärdering av leverans mot befintligt avtal
  • Förhandling och implementering av nya avtal

Offentlig upphandling av kommunikationstjänster som omfattas av LOU

Vi drivs av att kommunikation från myndigheter, kommuner, regioner och andra offentliga organisationer ska bli riktigt bra. Vi menar att riktigt bra samhällskommunikation är ett viktigt fundament för hela vår demokrati och som också ger en konkret nytta för våra gemensamma skattepengar. Vår gedigna erfarenhet av LOU-upphandling ger er de byråer som kan skapa riktigt bra kommunikation för just er verksamhet.

I ett upphandlingsarbete är vi länken mellan kommunikationsavdelningen, upphandlingsenheten och branschen. Det innebär ett rejält mindre jobb för er, mycket snabbare process och framförallt att hela förfrågningsunderlaget och utvärderingsprocessen speglar de behov ni har.

  • Behovsanalys
  • Utvärderingskriterier som speglar ert behov
  • Skriver förfrågningsunderlaget
  • Utvärdering av anbud
  • Samarbetsavtal