Arbetsprocesser

Kommunikationsavdelningen är på många sätt central i ett företags organisation. Vi arbetar med att tydliggöra och utveckla samverkan mellan kommunikationsavdelningens olika avdelningar och funktioner.

Hur påverkar den övergripande affärsstrategin och affärsmålen kommunikationsavdelningens uppgift och leverans? Hur ser de interna processerna ut på kommunikationsavdelningen och hur kan man optimera kompetens-, arbets- och ansvarsfördelningen när det gäller att leverera på den övergripande strategin? Vi har en lång erfarenhet med bevisat effektiva metoder av denna typen av projekt för många stora, både globala och nationella företag, med komplexa beslutsvägar. Vinsten av effektiva interna processer, rätt kompetens, tydliga och användbara verktyg är rejält stor. Medarbetarna får mer utrymme för kreativitet och att leverera efter bästa förmåga, ledningen kan ställa högre krav och ha högre förväntan på leveransen. Enkelt uttryckt, effektivare kommunikationsavdelning med högre effekt i sin leverans. Och det ger en rejäl vinst även ekonomiskt.

 • Nulägesanalys av kommunikationsavdelningen
 • Potentialanalys
 • Optimering av interna och externa processer hos kommunikationsavdelningen och dess olika funktioner
 • Utveckling, avveckling eller outsourcing av inhousebyråer
 • Målformulering av kommunikationsavdelningen och dess olika funktioner
 • Identifiering av optimala beslutsvägar
 • Kompetensanalys och kompetensinventering
 • Implementering av nya arbetsmetoder
 • Utbildning och individuell coachning
 • Mallar, checklistor och verktyg
 • Audit och förhandling av inköp och leverantörer
 • Verksamhetsplan för kommunikationsavdelningen och dess olika funktioner