Ann Baron, ny byråvalskonsult på Engage Marketing med fokus på Life Science

23 februari, 2016

Ann kommer att ansvara för Engage Marketings erbjudande speciellt framtagen för Life Science/medicin hälsa. Då Life Science-området står inför stora marknadsförändringar och branschen är hårt reglerad blir utmaningarna allt fler. Ann har med sin bakgrund inom sektorn, både som sjuksköterska, marknadschef och projektledare/strateg på byråer med inriktning medicin & hälsa, en unik profil för att arbeta med upphandlingsfrågor för den sektorn.

– Mitt specifika område kommer att vara Life Science vilket betyder att jag i första hand kommer bidra till förbättrade processer oavsett vilken disciplin som ska upphandlas. Jag har arbetat mycket med övergripande varumärkesfrågor för i stort sett alla kanaler som står till buds för branschen vilket gör att jag ser mig som kommunikationsgeneralist och branschspecialist.