Unikt med mediebyråval hos Engage Marketing

11 juni, 2015

Anna Bodin & Gunilla Bergh, mediabyråvalskonsulter

Den ledande aktören inom byråval i Norden idag; Engage Marketing stärker nu sitt erbjudande genom att samarbeta med mediakonsulten Anna Bodin.

Kraven på ett opartiskt och genomarbetat val av byrå blir allt viktigare för allt fler företag idag och det blir vanligare att anlita en konsult för att välja kommunikationsbyrå. Ökad kostnadskontroll, komplexare omvärld och fler discipliner som ska samverka gör att kravet påprofessionella byråupphandlingar ökar stort.

”Byråval generellt och mediebyråval i synnerhet står inför ett stort skifte då disciplinerna flyter samman och kravet på både effekt och effektivitet ökar. Annonsörerna vill gärna kunna ha en och samma konsult för olika byråval. Upphandlingar av mediebyråer är komplext och en helt egen disciplin. Därför är jag så otroligt glad över att Anna börjar hos oss och att Engage Marketing nu kan vara en fullserviceleverantör inom byråval.”

Anna har en lång och gedigen karriär inom media och marknadskommunikation och är en pionjär inom medieauditering i Norden. Hon var en av de första som utvecklade medieauditering och mediebyråval på det sätt som det görs idag. Anna har tidigare även arbetat med strategier för digital närvaro, en mycket efterfrågad kompetens hos annonsörer idag.

”Många mediebyråval bygger nästan uteslutande på siffror och garanterade kontaktkostnader. Jag anser att mediebyråernas kompetens inom nya medier, strategi och kreativitet inte alltid tillvaratas. Detta kommer vi att fokusera på att utveckla och vill att det skall leda till bättre avtal och mer framgångsrika samarbeten mellan byrå och annonsör.”

Anna menar att Engage Marketing inte kommer att konkurrera med medieauditörerna utan snarare samarbeta med dem. Engage Markeing arbetar ju med alla typer av byråval och Anna är specialiserad inom just mediebyråval. Anna Bodin har en bred internationell och nordiskt erfarenhet så nu är Engage Marketing förberedda för att kunna anta utmaningen med pan-nordiska och pan-europeiska samarbeten även på mediebyråsidan.

”Att samarbeta med Engage Marketing känns som en naturlig del i min egen utveckling och passar marknadens behov väl. Jag har bred kompetens inom ledning av bolag inom media, management consulting och även som marknadschef. Många kunder behöver verkligen hjälp med att välja byrå och jag tror att timingen är helt rätt för att byråval inom alla olika discipliner utvidgas och etableras än mer på marknaden.”

Anna Bodin, byråvalskonsult på Engage Marketing

Fakta: Nordens ledande byråvalskonsult Engage Marketing, startades 2001 av Gunilla Bergh och erbjuder upphandling inom alla olika byrådiscipliner, (även LoU), avtal samt rådgivning kring samarbete mellan byrå och annonsör. Engage Marketing är medlem i det nordiska byråvalsnätverket ANAC och är partner inom det globala byråvalsnätverket Adforum. Anna Bodin var tidigare bl. a. VD för Accenture Marketing Sciences, marknadschef på SF och mediestrateg på Omnicom Media Group.

Kontaktpersoner: Gunilla Bergh, 0705-640641, mail gunilla@engagemarketing.se. Anna Bodin, 0768-614447, anna@engagemarketing.se