Jag kommenterar denna jätteupphandling. Kritik när…

19 februari, 2015

Jag kommenterar denna jätteupphandling. Kritik när Göteborg handlar pr för 200 miljoner kronor dagensopinion.se/veckans-brief/…