Konsten att köpa reklam

11 februari, 2015

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

Den 19-20 mars anordnar Engage Marketing en kurs i att köpa reklam tillsammans med YRGO i Göteborg. Om du känner att detta kan vara relevant för dig eller någon kollega hoppas jag att vi ses där. Mer info om kursen och anmälan finns nedan.

/Gunilla Bergh

 

Konsten att köpa reklam

En tvådagarsutbildning som ger dig nycklar till ett framgångsrikt samarbete och en djupare insikt i att köpa reklam- och kommunikationstjänster. I dagens snabbrörliga värld ökar behovet av att bygga starka varumärken. Det kräver att man är tydlig och relevant i sin kommunikation. En framgångsfaktor för effektivare kommunikation och ett lyckat slutresultat är ett framgångsrikt samarbete mellan uppdragsgivare och konsult. 
Men hur får man ut bästa möjliga effekt av sina satsningar på reklam och kommunikation? »Konsten att köpa reklam« ger dig en djupare insikt i och ny kunskap om att köpa reklam. Under två dagar går vi bland annat igenom byråupphandling, avtal, arbetsprocessen, debiteringsformer, hur man bedömer kreativa lösningar och hur man följer upp med mätningar. 

Utbildningen är skräddarsydd för dig som är marknadschef eller marknadsansvarig, men vänder sig också till hela marknadsavdelningen. Målsättningen är att du ska ha kontroll över hela processen och skapa förutsättningar för effektiv och stark kommunikation som stärker varumärket. 

NÄR: 19–20 MARS 2015, KL 9.00–16.00 
VAR: YRGO, LÄRDOMSGATAN 3, LINDHOLMEN, GÖTEBORG 
KURSAVGIFT: 14 000 KR, EXKLUSIVE MOMS 
ANMÄLAN: KARIN.OMSEN@EDUC.GOTEBORG.SE 

Utbildningen pågår under två dagar, totalt 12 timmar och omfattar följande delar: 
• Hur ser kommunikationsbranschen ut idag och hur påverkar den ett samarbete? 
• Optimal bemanning för dina uppdrag 
• Arbetsprocessen med tidplaner 
• Briefer 
• Debiteringsprinciper 
• Att bedöma kostnader 
• Effektiv korrekturhantering 
• Att bedöma och argumentera kring kreativa lösningar 
• Samarbetsavtal 
• Byråupphandling 
• Effektmätning 

Utbildningen arrangeras i samarbete med Engage Marketing som är Sveriges ledande byråvalskonsulter och utbildare av kommunikationsköpare. Kursansvarig/föreläsare är Sveriges 
mest erfarna byråvalskonsult Gunilla Bergh, som har mer än 30 års erfarenhet från kommunikationsbranschen. 

Frågor: 
Karin Omsén, rektor på Yrgo, högre yrkesutbildning, karin.omsen@educ.goteborg.se 
Gunilla Bergh, byråvalskonsult, Engage Marketing, gunilla@engagemarketing.se