Redo för ett händelserikt 2015

26 januari, 2015

2014 var ett händelserikt år för oss. Toomas Tartu etablerade Engage Marketing i Göteborg och vi stärkte vårt internationella erbjudande med vår nya partner Bobo Seifert. Det är en mycket tydlig trend att professionella upphandlingar av kommunikationstjänster blivit ännu viktigare för många företag idag. Rätt byrå och rätt avtal är avgörande för att marknadsbudgeten ska bli den investering som det är tänkt.

Under 2014 har vi fått förmånen att genomföra hela 35 byråval till näringslivet och offentlig sektor. Dessa har ett värde på uppskattningsvis 145 miljoner kronor i byråarvoden. Totalt har vi i konkreta uppdrag utvärderat 241 byråer inom olika discipliner.

Jag har förstått att en viktig aspekt att välja oss är att vi faktiskt gör så många byråbesök, utvärderingar och upphandlingar. Vi har en tydlig process som kvalitetssäkrar varje steg och som underlättar både för marknadsavdelningar och inköpsavdelningar.

Under året har vi också förekommit i media något mer än vanligt. I 10 artiklar har man kunnat läsa om hur vi ser på olika frågor om byråbranschen i allmänhet och om byråval i synnerhet.

 

En annan riktigt rolig nyhet är att Sara Farahani har börjat arbeta med oss. Hon är en av Sveriges främsta specialister på att effektivisera marknadsavdelningar och inhousebyråer. Detta är ett område som vi ser en mycket stor efterfrågan på. Hur ska processer och flöden bli tydliga? Var finns besparingspotentialer och vilka resurser behöver förstärkas för att marknadsavdelningen ska kunna leverera på satta mål? Detta är frågor som ofta behöver besvaras för att kunna göra ett bra byråval, men nu har vi resurser för att kunna ta oss an dessa frågor ännu mer fokuserat. Bara under årets två sista månader har vi genomfört flera genomlysningar av marknadsavdelningar och gjort audits av befintliga byråsamarbeten vilket medfört rejäla besparingar för våra uppdragsgivare.

Vi har också flyttat från Gamla Stan till Nybrogatan på Östermalm. Nu har vi större och fler konferensrum så att vi kan ha fler kurser och möten hos oss.

Det har hänt mycket under 2014 och nu är vi rejält rustade för ett spännande 2015. Att få vara en del av marknadsavdelningars framgång – det är en ynnest och ett förtroende som är så underbart roligt, viktigt och intressant!

/Gunilla Bergh