Därför är PR-branschen hårdast angripen

8 september, 2019

Vilka är egentligen anledningarna till att det går så bra för designbyråerna och dåligt för PR-byråerna? Pia, Mats och jag kommenterar Resumés kartläggning av 200 byråers bokslut. Länk (bakom betalvägg). Gunilla Bergh, Mats Rönne och Pia Grahn kommenterar byråernas bokslut.