Inhousebyråer behöver lära sig att sätta upp trösklar

25 september, 2019

Alla kan tänka kreativt. Det betyder inte att alla ska vara med i den kreativa processen, som så ofta sker på inhousebyråer. Över-axeln-feedback, intern politik och dåliga processer leder ofta till minskat självförtroende hos kreatörer och sämre resultat.

Inhousebyråerna måste lära sig att sätta upp trösklar.

Läs mer i Resumé Insikt som i Kreatörens klagan – inhouse kan bli ett hårt uppvaknande går igenom problem och lösningar hos inhousebyeråer (bakom betalvägg).

-Dåligt genomtänkt kommunikation kostar. Både tid och pengar. Framför allt när det blir internpolitik istället för kreativitet.